top of page

THEORIE EXAMEN NGF

Via onderstaande buttons krijgt u toegang tot de verschillende oefen examens van de NGF. Via elke button kunt u een ander oefen examen benaderen.  De oefenexamens bestaan uit een 30-tal vragen, waarvan u minimaal 23 goed moet hebben om het examen succesvol af te ronden. Als u alledrie de examens een keer heeft gemaakt, bent u voldoende voorbereid om tijdens het daadwerkelijke examen gedurende de cursus deze met succes af te ronden. Wanneer u alle vragen heeft ingevuld krijgt u daarna per vraag de feedback over het correcte antwoord.

Het theorie examen van de NGF bestaat voor een deel uit etiquette gerelateerde vragen. Om deze etiquette vragen extra goed te voorbereiden kunt u middels onderstaande knop de etiquette regels in een duidelijke overzicht tot u nemen. 

bottom of page